O Fokusu Praha

Fokus Praha

Fokus Praha vznikl před 30 lety, aby nabídl novou podobu podpory lidí s duševním onemocněním založenou na svobodném partnerském přístupu a podpoře klientů nejen v oblasti terapie, ale hlavně v oblasti sociální a to přímo v místě bydliště. Stal se tak hybatelem reformy v oblasti péče o duševní zdraví. Dnes jsou komunitní týmy a centra duševního zdraví pevnou součástí systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vstřícný a otevřený přístup veřejnosti k tématu duševního zdraví je nezbytným předpokladem k důstojnému životu lidí ze zkušeností s duševním onemocněním ve společnosti. Více na www.fokus-praha.cz.