O Fokusu Praha

Fokus Praha

Fokus Praha je s více než 250 zaměstnanci největší českou neziskovou organizací podporující lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Vznikl v únoru 1990 jako občanské sdružení z iniciativy asi desetičlenné neformální skupiny nadšenců a odborníků v čele s psychiatrem Janem Pfeifferem. Po účinnosti nového občanského zákoníku se v roce 2016 transformoval v zapsaný ústav. Jeho stávajícím generálním ředitelem je Petr Hudlička.

Fokus Praha svým klientům, mezi něž patří zejména osoby s vážným duševním onemocněním, nabízí komplexní sociálně zdravotní služby v jejich přirozeném prostředí – komunitě. Ve spolupráci s dalšími organizacemi provozuje nově vznikající centra duševního zdraví, základní pilíř probíhající celostátní reformy péče o duševní zdraví.

Kromě služeb zaměřených na psychické zotavení se Fokus Praha soustředí i na sociální podporu svých klientů v oblastech bydlení či pracovních příležitostí.

Významnou součástí jeho činnosti je rovněž vzdělávání odborné i laické veřejnosti a participace na osvětových projektech zaměřených na duševní zdraví a destigmatizaci osob s duševním onemocněním.

Fokus Praha je členem Fokusu ČR, platformy, která sdružuje 11 samostatných Fokusů působících v 7 krajích po celé České republice.

Více na www.fokus-praha.cz.

 

 

Zpět do obchodu