Vzorový formulář Odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Fokus Praha, z.ú., Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8, fokus@fokushop.cz

 

Prodávající
Internetový obchod:               www.fokushop.cz

Organizace:                           Fokus Praha, z.ú.

Se sídlem:                             Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8

IČ:                                          45701822

DIČ:                                       CZ45701822

E-mailová adresa:                 fokus@fokushop.cz

Telefonní číslo:                      +420 778 784 145

 

Kupující:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Jméno a příjmení :

Adresa:

Číslo objednávky:

Datum převzetí zboží: 

Email:

Telefon:

 

 V ................................................

 Dne ............................................

                                       
Podpis kupujícího ................................................................              

            

Zpět do obchodu